КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОДИ У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ

 

I, II

III, IV

V, VI

VII, VIII

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

I пресек успеха

05.11..2022.

01.11.2022.

01.11.2022.

02.11.2022.

03.11.2022.

04.11.2022.

ПОЛ.

30.12.2022.

26.12.2022.

27.12.2022.

28.12.2022.

29.12.2022.

30.12.2022.

IIIпресек успеха – 8.разред 25.3.2023.

Остали 01.4.2023.

 

29.3.2023.

29.3.2023.

30.3.2023.

31.3.2023.

01.4.2023.

За ученике 8. Разреда – 25.3.2023.

II ПОЛ.

ОСМИ РАЗ.

06.06.2023.

 

 

 

06.06.2023.

06.06.2023.

II ПОЛ.

20.06.2023.

20.06.2023.

20.06.2023.

23.06.2023.

23.06.2023.

24.06.2023.

 

 

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions