РАСПОРЕД  ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА

 

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

IX

01.09.

 

 

 

 

 

 

04-08.

 

 

 

 

ИТ

ИТ

 

 

11-15.

Српски језик

Математика

ИТ

Математика

Српски језик

ИТ

Српски језик

Математика

ИТ

ИТ

18-22.

 

 

Српски језик

К

Српски језик

Математика

К

К

25-29.

Математика

К

Математика

К

 

 

X

02-06.

 

 

 

 

Српски језик

ПЗ

9-13.

Математика

К

 

 

Математика

К

16-20.

 

 

Математика

К

Математика

ПЗ

23-27.

Српски језик

Математика

К

К

 

 

 

330-03.

 

 

Математика

К

 

 

XI

06.-10.

 

 

Српски језик

К

 

 

 

13-17.

Српски језик

К

 

 

20-24.

 

 

Математика

К

 

 

27-01.

Математика

К

 

К

XII

04-08.

 

 

Математика

К

 

 

11-15.

Српски језик

К

Српски језик

К

Српски језик

К

18-22.

 

К

 

 

Математика

К

25-29.

Математика

К

Математика

К

Математика

ПЗ

I

22-26.

 

 

Српски језик

К

 

 

II

29-02.

 

 

 

 

 

 

05-9.

Српски језик

Математика

К

К

 

 

 

К

12-16.

 

 

 

 

 

 

19-23.

 

 

Математика

К

Математика

К

 

226-1

Математика

К

Математика

К

 

 

III

4-8.

 

 

 

К

 

 

11-15.

Српски језик

К

 

 

 

 

18-21.

 

 

 

 

 

К

Српски језик

К

25-29.

 

 

Математика

К

 

К

 

 

 

 

 

 

 

IV

01-05.

Српски језик

Математика

К

К

 

 

 

Математика

К

8-12.

 

 

 

 

Математика

ПЗ

15-19.

 

 

Српски језик

К

 

 

22-26.

Математика

К

Математика

К

 

 

 

V

06-10.

Српски језик

К

 

 

Српски језик

ПЗ

13-17.

Математика

К

Математика

Српски језик

К

К

Математика

К

20-24.

 

 

Српски језик

К

 

27-30.

Математика

К

Математика

К

 

К

VI

03-07.

 

 

Српски језик

К

Српски језик

К

10-14.

 

К

К

 

К

Српски језик

Математика

К

ПЗ

 

РАСПОРЕД  ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

IX

1.09.

 

 

 

 

 

 

 

 

4-08.

 

 

Немачки језик

 

Немачки језик

 

Немачки језик

 

11-15.

Српски

Математика

ИТ

ИТ

Српски, Историја,  Географија, Математика, Биологија

ИТ

Српски,

Историја, Географија, Математика, Биологија,физика

ИТ

Српски,Историја, Географија, Математика, Биологија,Хемија, физика

ИТ

18-22.

 

 

 

 

 

 

 

 

25-29.

 

 

 

 

 

 

Енглески ј.

К

Енглески ј.

 

К

X

2-06.

Енглески ј.

Математика

К

К

 

Енглески ј.

К

 

Хемија

Математика

 

К

К

Хемија

Математика

К

К

9-13.

Српски ј.

ПЗ

Српски ј.

Математика

ПЗ

К

Српски ј.

Немачки ј.

ПЗ

К

Српски ј.

Немачки ј.

ПЗ

К

16-20.

Енглески ј.

ПЗ

Енглески ј.

Немачки

ПЗ

К

Енглески ј.

Физика

ПЗ

К

Енглески ј.

Физика

ПЗ

К

23-27.

Српски ј.

 

К

Српски ј.

физика

К

К

 

Српски ј.

К

Математика

Српски ј.

ПЗ

 

К

 

 

330-03.

Биологија

Математика

 

КК

ППЗ

Биологија

Математика

К

ПЗ

Биологија

Математика

К

ПЗ

Биологија

КК

XI

6-10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-17.

Историја

Географија

К

К

Историја

Географија

К

К

Историја

Географија

К

К

Историја

Географија

К

К

20-24.

Немачки ј.

Математика

К

К

Математика

К

 

Физика

математика

К

К

Математика

К

 

27-01.

 

 

Енглески ј.

К

Немачки ј.

ПЗ

Енглески ј.

К

XII

04-8.

Српски ј.

Енглески ј.

ПЗ

К

Српски ј.

Немачки ј.

ПЗ

ПЗ

Српски ј.

Енглески ј.

ПЗ

К

Српски ј.

Немачки ј.

ПЗ

ПЗ

11-15.

 

 

Физика

К

Хемија

 

К

 

Хемија

Физика

К

К

18-22.

Српски ј.

Математика

К

ПЗ

Српски ј.

Математика

К

ПЗ

Српски ј.

Математика

К

ПЗ

Српски ј.

Математика

К

ПЗ

25-29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

 

СЕДМИ РАЗРЕД

 

ОСМИ РАЗРЕД

 

I

22-26.

 

 

 

 

 

 

 

 

II

29-02.

Српски ј.

ПТ

Српски ј.

ПТ

Српски ј.

Физика

ПТ

К

Српски ј.

ПТ

05-09.

 

 

 

 

 

 

Математика

К

 

12-16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-23.

Енглески ј.

Математика

К

К

Енглески ј.

Математика

 

К

К

 

Енглески ј.

Математика

 

К

К

 

Енглески ј.

 

 

К

 

 

 

 

226-1.

Немачки језик

КК

Немачки

Физика

 

КК

КК

К

К

Немачки ј.

КК

Немачки ј.

КК

III

4-8.

Српски ј.

 

ПЗ

Српски ј.

ПЗ

Српски ј.

 

ПЗ

Српски ј.

ПЗ

11-15.

 

 

 

 

 

 

 

 

Хемија

К

 

Хемија

Математика

ПЗ

К

18-22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-29.

Енглески ј.

Математика

 

ПЗ

ПЗ

 

Енглески ј.

Математика

 

ПЗ

ПЗ

 

Физика

Математика

 

К

ПЗ

Енглески ј.

 

ПЗ

 

IV

01-05.

Биологија

 

К

 

Биологија

Физика

К

К

 

Биологија

Енглески

К

 

ПЗ

Биологија

Физика

К

К

 

8-12.

Географија

К

Историја

Географија

К

К

Историја

Географија

К

К

Историја

Географија

К

К

15-19.

 

 

 

 

 

 

Математика

К

22-26.

Математика

К

Математика

К

Математика

К

Немачки ј.

Енглески ј.

ПЗ

К

V

06-10.

Српски ј

 

Немачки

ПЗ

 

ПЗ

Српски ј

 

Немачки

ПЗ

 

ПЗ

Српски ј

 

Немачки

ПЗ

 

ПЗ

Српски ј

 

Математика

ПЗ

 

К

13-17.

Енглески ј.

ГТ

Енглески ј.

ГТ

Физика

Енг.језик

К

ГТ

Српски ј.

Математика

К

ПЗ

20-24.

Српки ј.

Историја

К

К

Српски ј.

К

Српски ј.

Хемија

К

К

Хемија

К

 

 

27-30.

Енглески ј.

Математика

К

ПЗ

Енглески ј.

Математика

К

ПЗ

Енглески ј.

Математика

К

ПЗ

Српски ј.

Математика

К

ПЗ

VI

03-07.

Српски ј.

ГТ

Српски ј.

ГТ

Српски ј.

ГТ

 

 

 

10-14.

 

 

 

Физика 

 

ГТ

 

 

 

 

 

 

Легенда:

ИТ - Иницијални тест

К - Контролна вежба      

ПЗ - Писмени задатак

ГТ – Годишњи тест

Измена предвиђеног плана контролних и писмених задатака је могућа уз консултације са стручном службом школе .

 

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions