РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА И ЧЛАНОВИ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА

 

Стручно веће наставника

Одговоран наставник

Математике

Ратка Живојиновић

Српског језика

Александар Алексић

Страних језика

Драгана Будимировић

Друштвених наука

Станислава Чоловић

Природних наука

Слађана Шкода

ТИТ

Даниела Главаш Трбић

Уметности

Наташа Шавија

Физичког васпитања

Ђорђе Марковић

Изборних предмета

Марија Недељковић

Наставника разредне наставе

Весна Масларевић

Наставника разредне наставе који раде у продуженом боравку

Милка Мићовић

 

 

РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА

 

Разред

Руководилац Одељењског већа

I

Оља Савић

II

Неда Недељковић

III

Дубравка Ивановић

IV

Катарина Младеновић

V

Марија Стојановић

VI

Милица Видергар

VII

Марина Јовановић

VIII

Јелена Јовановић

 

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions