РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА И ЧЛАНОВИ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА

 

 

Стручно веће наставника

Одговоран наставник

Математике

Катарина Трајковић

Српског језика

Марина Јовановић

Страних језика

Љиљана Тошић

Друштвених наука

Станислава Чоловић

Природних наука

Ивана Радовић

ТИТ

Бранка Јаковљевић

Уметности

Наташа Шавија

Физичког васпитања

Љубинка Павлов

Изборних предмета

Небојша Поповић

Наставника разредне наставе

Весна Масларевић

Наставника разредне наставе који раде у продуженом боравку

Рада Николић

 

 

 

РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА

 

 

Разред

Руководилац Одељењског већа

I

Весна Шарац

II

Ана Лазић

III

Јелена Ристић

IV

Ивана Новаковић

V

Зоран Ђукић

VI

Ивана Поповић

VII

Ана Бешевић

VIII

Нада Ћук

 

 

 Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions