РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА 

 

 

 

 

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

IX

04.-08.

Енглески језик

ИТ

Математика,
 биологија, енглески

ИТ

Биологија,
 физика, енглески

ИТ

Математика,
 биологија, енглески

ИТ

11.-15.

Српски

ИТ

Српски, историја,
немачки, географија

ИТ

Српски, историја,
немачки, географија

ИТ

Српски, историја,
немачки, географија

ИТ

18.-22.

Математика

ИТ

 

 

Математика

ИТ

 

 

25.-29.

 

Математика

К

Математика

К

Математика

К

Математика

К

X

02.-06.

Биологија

К

Биологија

К

Биологија

хемија

К

К

Биологија

хемија

К

К

09.-13.

Српски језик

ПЗ

Српски језик

Немачки ј.

ПЗ

К

Српски језик

Немачки ј.

ПЗ

К

Српски језик

Немачки ј.

ПЗ

К

16.-20.

Енглески ј.

К

Енглески ј.

К

Енглески ј.

физика

К

К

Енглески ј.

физика

К

К

23.-27.

Српски ј.

математика

К

ПЗ

Српски ј.

математика

К

ПЗ

Српски ј.

математика

К

ПЗ

Српски ј.

математика

К

ПЗ

 

23.-03.

 

 

Физика

 

К

 

 

 

 

XI

06.-08.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.-17.

Историја

географија

К

К

Историја

географија

К

К

Историја

географија

К

К

Историја

географија

К

К

 

20.-24.

Енглески ј.

ПЗ

Енглески ј.

физика

ПЗ

К

Енглески ј.

ПЗ

Енглески ј.

ПЗ

27.-01.

Математика

Немачки ј.

К

К

Математика

К

Математика

хемија

К

К

Математика

хемија

К

К

XII

04.-08.

 

 

Немачки ј.

ПЗ

Немачки ј.
Физика

ПЗ
К

Немачки ј.

физика

ПЗ

К

11.-15.

Српски ј.

ПЗ

Српски ј.

ПЗ

Српски ј.

ПЗ

Српски ј.

ПЗ

18.-22.

 

 

 

 

 

 

 

 

25.-29.

Српски ј.

Математика

К

ПЗ

Српски ј.

Математика

К

ПЗ

Српски ј.

Математика

К

ПЗ

Српски ј.

Математика

К

ПЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

I

09.-12

.

 

 

 

Физика

К

Физика

К

 

 

15.-19.

 

Математика

Енглески ј.

ПТ

К

Математика

Енглески ј.

ПТ

К

Математика

Енглески ј.

ПТ

К

Математика

 

ПТ

 

 

22.-26.

 

 

 

 

 

 

 

Енглески ј.

К

 

29.-31

 

 

 

 

 

 

 

 

II

12.-14.

 

 

 

 

 

 

 

 

19.-23.

 

 

 

 

 

 

 

 

III

26.-02.

Математика

К

Математика

Немачки

К

К

Математика

Немачки

К

К

Математика

Немачки

К

К

05.-09.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.-16.

Српски ј.

 

ПЗ

Српски ј.

Физика

ПЗ

К

Српски ј.

Физика

ПЗ

К

Српски ј.

 

ПЗ

19.-23.

Математика

ПЗ

Математика

ПЗ

Математика

ПЗ

Математика

Енглески ј.

ПЗ

К

 

26.-30.

Српски ј.

Енглески ј.

 

К

К

 

Српски ј.

Енглески ј.

 

К

К

 

Српски ј.

Енглески ј.

 

К

К

 

Српски ј.

физика

 

К

К

 

IV

09.-13.

Биологија

К

Биологија

К

Биологија

К

Историја

географија

К

К

 

16.-20.

 

 

 

 

Хемија

К

Биологија

хемија

К

К

23.-27.

Математика

К

Математика

физика

К

К

Математика

К

Математика

Немачки ј

К

К

30.-04.

Немачки ј

ПЗ

Немачки ј

ПЗ

Немачки ј

ПЗ

Енглески ј

ПЗ

V

07.-11.

Српски ј

Историја

ПЗ

К

Српски ј

Историја

ПЗ

К

Српски ј

Историја

ПЗ

К

Српски ј

хемија