РАСПОРЕД  ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.

ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

IX

01.-04.

Енглески ј.

Српски ј.

ИТ

ИТ

7.-11.

Српски језик

ИТ

Математика

Српски

ИТ

ИТ

Математика

ИТ

14.-18.

Математика

ИТ

21.-25.

28.-02.

X

05.-09.

Српски језик

Математика

К

К

Српски језик

Математика

ПЗ

К

12.-16.

СОН

К

19.23.

Српски језик

К

Српски језик

К

26.-30.

Математика

К

Математика

ПД

К

К

Математика

К

XI

02.-06.

09.-13.

Математика

ПЗ

16.-20.

Математика

К

Српски језик

Математика

К

К

Српски језик

К

23.-27.

ПД

Енглески ј.

К

К

Математика

К

XII

30.-04.

07.-11.

СОН

К

Математика

К

Српски језик

ПЗ

14.-18.

Српски језик

К

Српски језик

К

Математика

К

21.-25.

Математика

К

Енглески ј.

К

28.-01.

Математика

ПЗ

I

11.-15.

Математика

К

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ                     РАЗРЕД

18.-22.

Српски језик

К

Српски језик

К

25.-29.

Математика

К

II

17.-19.

22.-26.

Математика

ПД

К

К

Српски језик

Математика

К

К

III

01.-05.

Српски језик

К

Српски језик

ПЗ

08.-12.

Српски језик

К

Математика

К

15.-19.

СОН

К

Енглески ј.

К

Енглески језик

К

22.-26.

Математика

К

29.-02.

Математика

К

Српски језик

К

IV

05.-09.

Математика

К

Српски језик

К

12.-16.

Српски језик

К

Математика

К

Математика

ПЗ

19.-23.

ПД

К

Енглески ј.

Српски језик

К

К

26.-30.

V

10.-14.

Српски језик

К

17.-21.

Математика

СОН

К

К

Математика

К

24.28.

Српски језик

Математика

ПЗ

к

VI

31.-04.

Математика

К

Српски језик

ПД

ГП

К

07.-11.

Српски језик

СОН

К

К

Српски језик

Математика

ГП

К

Српски језик

Математика

К

ПЗ

14.-18.

Математика

ГП

Српски језик

Математика

ГП

К

Легенда:

ИТ - Иницијални тест

К - Контролна вежба             

ПЗ - Писмени задатак

ГП- Годишња провера

Измена предвиђеног плана контролних и писмених задатака је могућа уз консултације са стручном службом школеРАСПОРЕД  ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.

ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

IX

01.-04.

Енглески језик

Математика

ИТ

ИТ

Математика, биологија, енглески

ИТ

Биологија, физика, енглески,

математика

ИТ

Математика, биологија, енглески, физика,хемија

ИТ

7.-11.

Српски

ИТ

Српски, историја, немачки, географија

ИТ

Српски, историја, немачки, географија

ИТ

Српски, историја, немачки, географија

ИТ

14.-18.

21.-25.

28.-02.

Математика

К

Математика

К

X

05.-09.

Српски језик

Математика

ПЗ

К

Српски језик

Немачки ј.

ПЗ

К

Српски језик

Немачки ј.

ПЗ

К

Српски језик

Немачки ј.

ПЗ

К

12.-16.

Енглески ј.

К

Енглески ј.

Математика

К

К

Енглески ј.

К

Енглески ј.

физика

К

К

19.23.

Српски ј.

К

Српски ј.

К

Српски ј.

физика

К

К

Српски ј.

Математика

К

ПЗ

26.-30.

Хемија

математика

К

ПЗ

хемија

К

XI

02.-06.

Биологија

Математика

К

ПЗ

Биологија

Математика

К

ПЗ

Биологија

К

Биологија

К

09.-13.

Географија

К

Географија

Физика

К

К

Историја

географија

К

К

Историја

географија

К

К

16.-20.

Енглески ј.

Историја

ПЗ

К

Енглески ј.

     Историја

ПЗ

К

Енглески ј.

ПЗ

Енглески ј.

ПЗ

23.-27.

Немачки ј.

К

Математика

Физика

К

К

Математика

К

XII

30.-04.

Математика

К

Немачки ј.

Математика

ПЗ

К

Немачки ј.

ПЗ

Немачки ј.

ПЗ

07.-11.

Српски ј.

ПЗ

Српски ј.

ПЗ

Српски ј.

ПЗ

Српски ј.

физика

ПЗ

К

14.-18.

Хемија

К

Физика

Хемија

К

К

21.-25.

Српски ј.

К

Српски ј.

К

Српски ј.

Математика

К

ПЗ

Српски ј.

Математика

К

ПЗ

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

28.-01.

I

11.-15.

Енглески ј.

Математика

К

ПЗ

Енглески ј.

Математика

К

К

Математика

Енглески ј.

ПТ

К

18.-22.

Физика

К

Математика

Физика

ПЗ

К

Енглески ј.

Математика

К

ПЗ

25.-29.

Математика

ПТ

Математика

ПТ

Физика

К

II

17.-19.

22.-26.

Немачки ј.

К

Немачки ј.

К

Математика

Немачки ј.

К

К

III

01.-05.

Хемија

К

08.-12.

Српски ј.

Математика

ПЗ

К

Српски ј.

Математика

ПЗ

К

Српски ј.

Математика

ПЗ

К

Српски ј.

ПЗ

15.-19.

Физика

К

Физика

Хемија

К

К

Енглески ј.

Математика

К

ПЗ

22.-26.

29.-02.

Српски ј.

Енглески ј.

К

К

Српски ј.

Енглески ј.

К

К

Српски ј.

Енглески ј.

К

К

Српски ј.

К

IV

05.-09.

Биологија

Математика

К

ПЗ

Биологија

Математика

К

ПЗ

Биологија

Математика

К

ПЗ

Биологија

К

12.-16.

Историја

Физика

К

К

19.-23.

Немачки ј.

Физика

ПЗ

К

Немачки ј.

ПЗ

Енглески ј.

Математика 

ПЗ

ПЗ

26.-30.

Немачки ј

ПЗ

Географија

Немачки ј.

К

ПЗ

V

10.-14.

Српски ј

Историја

ПЗ

К

Српски ј

Историја

ПЗ

К

Српски ј

Историја

ПЗ

К

Српски ј

Хемија

ПЗ

К

17.-21.

Математика

Енглески ј

К

ПЗ

Математика

Енглески ј

К

ПЗ

Математика

Енглески ј

Географија

    К

ПЗ

K

Српски ј

Математика

К

К

24.28.

Српски ј.

Географија

К

К

Српски ј.

Географија

К

К

Српски ј.

Физика

Хемија

К

К

K

Физика

ЗТ

VI

31.-04.

Математика

ПЗ

Математика

ПЗ

Математика

ПЗ

07.-11.

Физика

ЗТ

Физика

ЗТ

14.-18.

Легенда:

ИТ - Иницијални тест

К - Контролна вежба             

ПЗ - Писмени задатак

ГП- Годишња провера

Измена предвиђеног плана контролних и писмених задатака је могућа уз консултације са стручном службом школе
Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions