И  ове школске године у складу са новим Законом о основама систама образовања и васпитања организоваћемо Отворени дан школе када једном месечно могу родитељи да присуствују часовима наставе и ваннаставних активности. Обавеза родитеља је да се претходно најаве помоћнику директора и попуне формулар ради организације овакве посете.

Да би били заступљени сви радни дани направљен је распоред  по месецима.

  • понедељак, 24.9.2018.
  • уторак, 30.10.2018.
  • среда, 28.11.2018.
  • четвртак, 27.12.2018.
  • петак, 24.1.2019.
  • понедељак, 25.2.2019.
  • уторак, 26.3.2019.
  • среда, 24.4.2019.
  • четвртак, 30.5.2019.

Такође родитељи могу у договору са предметним наставницима да присуствују часовима и као сарадници, едукатори, предавачи  и то у складу са својим занимањем и интересовањима.

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions