Гордана Миздрак Јоксимовић - психолог школе

Далиборка Срдић - педагог школе

Душица Стокић - дефектолог

Марија Недељковић - педагог школе
Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions