РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА И ЧЛАНОВИ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА

Стручно веће наставника

Одговоран наставник

Математике

Љиља Ђикић

Српског језика

Милена Пановић Марковић

Страних језика

Драгана Будимировић

Друштвених наука

Станислава Чоловић

Природних наука

Наталија Петровић

ТИО и ТИТ

Нада Слимак

Уметности

Наташа Шавија

Физичког васпитања

Љубинка Павлов

Изборних предмета

Небојша Поповић

Наставника разредне наставе

Весна Масларевић

Наставника разредне наставе који раде у продуженом боравку

Рада Николић

РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА

Разред

Руководилац Одељењског већа

I

Оливера Вучелић

II

Весна Дамјановић

III

Јасмина Бајчетић

IV

Валентина Стевановић

V

Зоран Павловић

VI

Љубинка Павлов

VII

Александар Алексић

VIII

Зоран ЂорђевићАдминистрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions