1           КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОДИ

I, II

III, IV

V, VI

VII, VIII

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

I пресек успеха

5.11

5.11.2018.

5.11.2018.

6.11.2018.

7.11.2018.

8.11.2018.

 I ПОЛ.

31.01.208.

31.01.208

31.01.208

31.01.208

01.02.2018.

III пресек успеха

8.4

15.4

15.04.2019.

15.04.2019.

16.04.2019.

8.4.2019

16.04.2019.

9.4.2019.

17.04.2018.

II ПОЛ.

ОСМИ РАЗ.

30.05.2019.

31.05.2019.

II ПОЛ.

20.06.2019.

20.06.2019.

20.06.2019.

20.06.2019.

21.06.2019.

Да би се изједначио број наставних дана током школске године у среду 07.11. 2018.године радиће се по распореду од петка, а у четвртак 11.04.по распореду од петка. Једна наставна субота 20.10.2018. као надокнада 31.децембра.

Подела књижица 1.фебруара 2019. Свечана подела књижица, диплома и награда ученицима од првог до осмог разреда обавиће се 28. 6. 2019. године.Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions