Савет родитеља

 • Председник СР – Ивана Перуновић 2/5

  заменик- Татјана Соврлић 6/4

 • Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:

  Гордана Милутиновић Дунбеловић 5/1

  Мирјана Ранковић 1/5

 • Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе:

  Катарина Пешић 7/5

  Милица Недић 1/6

 • Општински Савет родитеља

      Јелена Матић 2/1

      Бранко Жуљевић 1/7

 

Пословник о раду Савета родитеља Текстови које радо користимо

Родитељ - модел понашања деце у саобраћају

Родитељ - модел понашања деце у саобраћају - БРОШУРА

Кућни ред 

 

 

 

 


 •  


Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions