Пословник о раду Савета родитеља

Текстови које радо користимо

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА

Родитељ - модел понашања деце у саобраћају

Родитељ - модел понашања деце у саобраћају - БРОШУРА


САВЕТ РОДИТЕЉА за школску 2014/15

1. Ана  Димић, председник СР

2. Јелена Цвјетковић, заменик председника СР


Шта смо урадили...


САВЕТ РОДИТЕЉА за школску 2015/16

1. Бранко Кадијевић, председник СР

2. Душанка Нигрењи, заменик председника СР


САВЕТ РОДИТЕЉА ШКОЛСКЕ  2016/2017.

АНА ДИМИЋ (ПРЕДСТАВНИК 6/2) , ПРЕДСЕДНИК  САВЕТА РОДИТЕЉА

БРАНКО КАДИЈЕВИЋ(ПРЕДСТАВНИК 8/1), ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 • Даница Тусић, професор биологије  -координатор Тима

 • Марија Стојановић, професор енглеског језика

 • Марија Костић, професор разредне наставе           смена ''Б''

 • Дренка Јовановић, професор разредне наставе

 • Маријана Жежељ, професор разредне наставе

 • Весна Масларевић, професор разредне наставе       смена''А''

 • Зоран Павловић, професор историје

 • Љубинка Павлов, професор физичког васпитања

 • СР-Милица Здравковић (представник 1/1)

 • СР-Дарко Давидовић (представник 2/7)

 • СР-Далиборка Јосифљевић (представник 4/6)

 • СР-Драган Стојковић (представник 6/1)

 • УП- Тина Трајковић 8/1

 • УП –Ана Марија Трајковић 8/1

 • Загорка Боснић, педагог школе

 • Гордана Миздрак-Јоксимовић, психолог школе

 • Душица Стокић, дефектолог-логопед

 • Марија Тодоровић, помоћник директора

 • Зорица Здравковић-Јовановић, директор школе


Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions