ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕУ ШКОЛСКОЈ 2016/17.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

I

Снежана Крстић

Дренка Јовановић

Дубравка Ивановић

Валентина Стевановић

Весна Шарац

Катарина Верић

Бојана Липовац

II

Даница Николић

Снежана Вујчић

Валентина Дамјановић

Марија Крстић

Оливера Вучелић

Јасна Рожина

Лидија Радин Остојић

III

Маријана Жежељ

Александра Стефановић

Сања Ђекић

Слађана Лекић

Милијада Добросављевић

Марија Јовановић

Марија Спасић

IV

Весна Масларевић

Ивана Новаковић

Јасмина Бајчетић

Зорица Марковић

Биљана Станић

Неда Недељковић

Љиљана Мијалковић

V

Драгана Будимировић

Станислава Чоловић

Мирјана Вуксановић

Љиља Ђикић

Анђа Ашћерић

Јелена Лончар

 

VI

Зоран Павловић

Даница Тусић

Верица Марковић

Дијана Илић

Весна Марковић

Нада Слимак

Ивана Поповић

  VII

Драгица Милановић

Ана Бешевић

Драгана Вељковић

Марија Стојановић

Љубинка Павлов

Горан Стијак

 

VIII

Бранка Јаковљевић

Александар Алексић

Тамара Шево

Нада Ћук

Ратка Живојиновић

Александар Ерић

 


 

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА И ЧЛАНОВИ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА

Стручно веће наставника

Одговоран наставник

Математике

Љиљана Ђикић

Српског језика

Александар Алексић

Страних језика

Невена Мирковић

Друштвених наука

Станислава Чоловић

Физике и техничког образовања

Нада Слимак

Природних наука

Слађана Шкода

Уметности

Дијана Илић

Физичког васпитања

Љубинка Павлов

Изборних предмета

Зоран Ђукић

Наставника разредне наставе

Весна Масларевић

Наставника разредне наставе који раде у продуженом боравку

Рада Николић

 

РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 


Разред

Руководилац Одељењског већа

I

Дубравка Ивановић

II

Даница Николић

III

Сања Ђекић

IV

Јасмина Бајчетић

V

Мирјана Вуксановић

VI

Ивана Поповић

VII

Горан Стијак

VIII

Нада Ћук

 

 

 

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions