Редовна настава  2018/2019

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Ана
Богојевић

Александра
Стефановић

Сања
Ђекић

Весна
Дамњановић

Санела
Марковић

Марија
Антић

Марија
Спасић

Слађана
Михаиловић

II

Весна Масларевић

Ивана Новаковић

Јасмина Бајчетић

Зорица Марковић

Биљана

Станић

Неда Недељковић

Љиљана Мијалковић

Јелена Трипковић

III

Снежана Крстић

Дренка Јовановић

Дубравка Ивановић

Валентина Стевановић

Весна

Шарац

Катарина Верић

Липовац Бојана

IV

Даница Николић

Снежана Вујичић

Валентина Дамјановић

Марија Костић

Оливера

Вучелић

Јасна Рожина

Јелена Лепосавић  (Радин)

V

Љубинка
Павлов

Ана
Бешевић

Ивана
Баошић

Марија
Стојановић

Горан
Стијак

Драгана
Вељковић

Милена
Марковић
Пановић

VI

Александар Алексић

Нада Ћук

Тамара

Шево

Милица
Видергар

Ратка

Живојиновић

Александар

Ерић

Бранислава Крунић

VII

Драгана Будимировић

Станислава Чоловић

Зоран
Ђорђевић

Љиљана Ђикић

Анђа

Ашћерић

Јелена

Лончар

VIII

Зоран Павловић

Даница

Тусић

Верица Марковић

Ивана

Радовић

Дејан

Стојиљковић

Јелена Станојевић

Ивана Поповић


 РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА

Разред

Руководилац Одељењског већа

I

Слађана Михајловић

II

Јелена Ћирић

III

Снежана Крстић

IV

Снежана Вујичић

V

Горан Стијак

VI

Александар Ерић

VII

Зоран Ђорђевић

VIII

Јелена Станојевић


РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА И ЧЛАНОВИ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА

Стручно веће наставника

Одговоран наставник

Математике

Љиљана Ђикић

Српског језика

Ана Бешевић

Страних језика

Зоран Ђукић

Друштвених наука

Станислава Чоловић

Природних наука

Слађана Шкода

ТИО и ТИТ

Драгица Милановић

Уметности

Јелена Станојевић

Физичког васпитања

Зоран Ђорђевић

Изборних предмета

Небојша Поповић

Наставника разредне наставе

Весна Масларевић

Наставника разредне наставе који раде у продуженом боравку

Рада НиколићАдминистрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions