РИТАМ РАДНОГ ДАНА ШКОЛЕ

Радни дан у школи почиње у 600 сати. Родитељи од 7:00  могу да доведу своју децу у продужени боравак, који ради до 18:00.  Боравак првог и другог разреда ради по сменама.

Од 0715 сати главни дежурни, са осталим дежурним наставницима, преузима остале ученике и врши надзор над њима.

Преподневна и послеподневна настава одвијају се према следећем распореду звоњења:

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

ПОПОДНЕВНА СМЕНА

0730 - звоно за улазак ђака

1345- звоно за улазак ђака

0745 – 0830

1. час

1400 – 1445

0835 – 0920

2. час

1450 – 1535

0920 0935

велики одмор

1535 – 1550

09401025

3. час

1555 – 1640

1030  - 1115

4. час

1645 – 1730

1115 – 1125

велики

одмор

1730 – 1740

1130 – 1215

5. час

1745 – 1830

1220 – 1305

6. час

1835 _-1920

   1310 – 1355   
           7. час
 1925 _-2010

                                                                                            
 За ученике млађих разреда настава почиње у поподневној смени у 13:10. Од другог разреда распоред звоњена је исти као и за старије разреде. Млађи разреди часове допунске, додатне наставе и слободних активности имају после редовне наставе.

За ученике старијих разреда у интервалу од 1310 до 14, реализују се часови допунске и додатне наставе, слободних активности, хора старијих разреда и оркестра. По потреби, часови слободних активности могу се релизовати и у вечерњим сатима.

         Спортске секције се могу реализовати и суботом и недељом.
  


Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions