Преподневна и послеподневна настава одвијају се према следећем распореду звоњења:


ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

 

ПОПОДНЕВНА СМЕНА

0735 - звоно за улазак ђака

 

1350 - звоно за улазак ђака

0745 – 0830

1. час

1400 – 1445

0835 – 0920

2. час

1450 – 1535

0920 – 0935

велики одмор

1535 – 1550

0940 – 1025

3. час

1555 – 1640

1030  - 1115

4. час

1645 – 1730

1115 – 1125

велики

одмор

1730 – 1740

1130 – 1215

5. час

1745 – 1830

1220 – 1305

6. час

1835 _-1920


 

 У интервалу од 1215 до 14, реализују се часови допунске и додатне наставе, слободних активности, хора млађих и старијих разреда и оркестра. По потреби, часови слободних активности могу се релизовати и у вечерњим сатима.

Спортске секције се могу реализовати и суботом и недељом.

 


Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions