УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Наставнице Драгана Будимировић и Љиљана Тошић воде Ученички парламент.

  • МАРКО СТОЈАНОВИЋ 8/5 -ПРЕДСЕДНИК

  • ЕМИЛИЈА МЕШИЋ 8/3-ЗАМЕНИК

  • ТИНА ТРАЈКОВИЋ 8/1- ЧЛАН ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

  • АНА МАРИЈА ТРАЈКОВИЋ 8/1 - ЧЛАН ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions