ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

Поштовани родитељи,

                Упис деце у први разред основне школе почеће 2. априла 2018. године и трајати до 31. маја 2018. године.

                У први разред уписују се деца рођена 2011. године и до краја фебруара 2012. године. Уписује се и деца од шест година до шест година и шест месеци (рођена од 01.03. до 31.08.2012. године), након провере спремности за полазак у школу.

                За упис је потребно поднети следећа документа:

1. Уверење о завршеном припремном предшколском програму (добија се у установи где је дете похађало припремни разред)

2. Потврда од педијатра да је дете здравствено способно (добија се у домовима здравља)

3. Фотокопију извода из матичне књиге рођених (може и старији од 6 месеци)

                На увид је потребно приложити следећа докумета:

4. Пријава места становања (добија се у полицијској станици)

                Школа је дужна да, после провере психолошке спремности, упише дете које има пребивалиште на њеном подручју, а може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу с просторним могућностима.

                                       

                                                                                         Директор школе

                                                                                         Зорица Здравковић-Јовановић

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions