Поштовани родитељи, старатељи и други законски заступници ученика будућег првог разреда

У први разред школске 2024/25. године полазе деца рођена од 1. марта 2017. године до 28. фебруара 2018. године, а постоји могућност уписа и деце која до 31. августа напуне 6 година ( ову децу ће тестирати психолог школе посебним тестовима), као и деце која ће тада имати више од 7 година и 6 месеци и која због болести или других оправданих разлога нису била уписана у школу.
Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на њеном подручју, ако просторни капацитети школе то дозвољавају.
И ове, као и претходних година, родитељима ће бити доступна услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање деце у основним школама.
У складу са тим обавештавамо вас да ће могућност електронског заказивања термина бити доступна од 20. марта до 31. маја 2024. године, односно до попуне понуђених термина. Уколико није обављен лекарски преглед свакако треба извршити заказивање бирајући каснији термин и у том временском простору обавити преглед. Када извршите пријаву на порталу Е – управе, потребно је да проверите на Вашој имејл адреси да ли сте добили потврдни мејл да сте успешно заказали термин.
За родитеље , односно друге законске заступнике, који већ имају старију децу у нашој школи важи иста процедура уписа ученика.
Просторни капацитети школе омогућавају да се у школској 2024/25. години упише 7 одељења првог разреда по 28 ученика, који је законски максимум.

Уколико имате проблем са заказивањем термина, можете телефоном позвати овлашћено лице, секретара школе на телефон : 011/342 9875 за помоћ и подршку.
Упис ученика у први разред основне школе, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 01. априла до 31. маја 2024. године. У истом термину ће педагог или психолог извршити тестирање ученика. Приликом уписа детета у школу родитељ не доноси ни један документ у папирном облику. Подаци из: матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта и здравствено информационог система се прибављају по службеној дужности, електронским путем, као и податке о похађању припремног предшколског програма. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи биће потребно да га родитељи донесу у школу.
Министарство просвете обезбедило је подршку родитељима у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање детета у основну школу. Сва питања и недоумице у вези са заказивањем термина могу се поставити на контакт телефон : 011/ 735 0557.

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions