Пословник о раду Савета родитеља

Текстови које радо користимо

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА

Родитељ - модел понашања деце у саобраћају

Родитељ - модел понашања деце у саобраћају - БРОШУРА


Дигитални водич „Деца и интернет – паметно од почетка“
САВЕТ РОДИТЕЉА за школску 2018/19.

Ана Димић, VIII-2, председник Савета родитеља

Ладислав Струхарик, III-5, заменик

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions